VI Marxa dels Monestirs

Imatges de la VI Marxa dels Monestirs. Fotos M. Beramendi.