Excursionisme

Una Entitat dedicada a l'excursionisme

L'excursionisme és la raó de ser d'Els Blaus, la secció d'esports organtiza caminades, ascencions, rutes i travesses. 

Caminades de Catalunya 2016

Les principals vies de promoció de l'excursionisme son actualment:


Es poden trobar les nostres caminades al calendari de caminades de la FEEC, en podeu descarregar el calendari del 2018 en el següent enllaç.

 

Documents relacionats

PDF

Caminades FEEC

Calendari 2018

PDF

FentKmí 2018-2019

Excursions d'Els Blaus